Vítězem prvního národního kola CBC v Česku se stal projekt
Nanits UNIVERSE

Na druhém a třetím místě se umístily
projekty TUGI a AlzApp. 

Creative Business Cup (CBC) je globální iniciativa pro podporu podnikání a inovací, která je poprvé v Česku. Jejím cílem je posilovat podnikatelské dovednosti aktérů v oblasti kreativních průmyslů.

Národní partneři v jednotlivých zemích světa pořádají soutěže, kde vybírají nejlepší národní kreativní startup. Ten pak soutěží v rámci mezinárodního kola CBC v dánské Kodani (20. - 21. listopadu 2016), během Global Entrepreneurship Week. Na mezinárodní finále mohou přijet mimo vítězů národních soutěží i startupy ze všech zemí světa, které se nebudou účastnit hlavní soutěže, ale mohou se inspirovat a síťovat.

Vyhrát lze poradenství nebo 15 tisíc EUR!

NÁRODNÍ KOLO

1. místo

postup do finále do mezinárodního finále CBC v Kodani
poradenství k soutěžnímu podnikatelskému plánu
uhrazení nákladů na cestovné a ubytování na finále

3 měsíční členství v síti Hub Impact
licence solidpixels na 1 rok 
80% sleva na místo v kreativním inkubátoru 
zdarma členství v coworkingu na 3 měsíce / případně v dílně Makerspace (DEPO 2015)
mentoring poskytnutý Prague Startup Centrem v podobě technických a business konzultací 

MEZINÁRODNÍ FINÁLE

1. místo

15 000 EUR
roční služby firmy Stylus v hodnotě  20 000 EUR 
Microsoft BizSpark Plus v hodnotě až 110 000 EUR

2. a 3. místo


roční služby firmy Stylus v hodnotě 20 000 EUR 
Microsoft BizSpark Plus v hodnotě až 110 000 EUR

Networking a prezentace
na mezinárodní úrovni

 

Všechny zúčastněné startupy získají možnost mezinárodní prezentace, propojení
a zpětné vazby od podnikatelů, investorů, průmyslových expertů a dalších startupů. 

 

Mohou se zlepšit v podnikatelských dovednostech při kontaktu s mezinárodní porotou, průmyslovými experty a investory, účastnit se workshopů nebo navázat obchodní vztahy.

Vyhrávají tablety, hry i plyšáci!

Výherce 2015: BLITAB (Rakousko) – Blitab je první tablet na světě pro zrakově postižené. Multifunkční zařízení pro čtení a zápis Braillova písma zobrazí celou stránku Braillova textu bez mechanických prvků. Poprvé si mohou nevidomí číst e-knihy, chatovat s přáteli a řídit se navigací při cestě domů.

Výherce 2014: PROFESSOR WHY (Polsko) – Profesor Why je interaktivní počítačová hra pro výuku v oblasti vědy. Tato vzdělávací hra pomáhá mladistvým poznávat svět chemie a umožňuje jim provádět bezpečným způsobem chemické pokusy ve virtuální laboratoři pomocí programu Augmented Reality.

Výherce 2013: TEDDY THE GUARDIAN (Chorvatsko) – Teddy the Guardian je plyšový medvídek se zabudovanými senzory, které dítěti měří tepovou frekvenci, krevní tlak, nasycení kyslíkem a tělesnou teplotu. Naměřená data senzory bezdrátovou technologií posílají do telefonu rodičů nebo pediatrovi.

Další vítězné startupy si můžete prohlédnout na webu CBC!

Pravidla soutěže

1.

Hlavní aktiva startupu musí být založena na kreativních schopnostech vycházejících z oblastí estetika, design, výtvarné umění, vizuální efekty, hry, média, scénické umění, hudební průmysl či jiné tvůrčí schopnosti, jako jedné z ústředních složek úspěchu startupu. Czech Creative Business Cup umožní účast v soutěži sturtapům z oblastí: reklama, architektura, trh s uměním a starožitnostmi, umělecká řemesla, design, módní průmysl, film video a fotografie, gastronomie, volnočasové aktivity, hudba, vydavatelství, rozhlas a televize, software, počítačové hry a elektronické vydavatelství, hračky a hry, výtvarné a scénická umění.

2.

Startup musí mít statut zaregistrované komerční společnosti (mít vlastní IČO - např. osoby se živnostenským oprávněním, nadace, právnické osoby zaregistorvané v obchodním rejstříku atd.) a jeho záměry musí mít tržní potenciál.

3.

Částka externího kapitálu, již investovaná do účastnící se společnosti, nesmí  překročit 500 000 USD.

4.

Startup musí vlastnit práva na nápad,
s nímž vstupuje do soutěže.

O Creative Business Cup

CBC je neziskové členské sdružení a mezinárodní soutěž pro kreativní startupy. Je součástí Global Entrepreneurship Week a jednou z pěti vrcholných událostí s více než 35 000 globálními akcemi. CBC podporuje startupy v kreativních průmyslech, spojuje je s investory a globálními trhy a posiluje jejich inovační schopnosti ku prospěchu průmyslových odvětví. Podporuje kreativní startupy při rozvoji jejich podnikání a přístupu na mezinárodní trh, pomáhá zlepšit přístup k financování díky zvyšování zájmu investorů, vytváří globální sítě startupů, investorů, obchodních společností a vládních subjektů, posiluje vývoj globálních a regionálních akcelerátorů. 
Více o CBC zjistíte na www.creativebusinesscup.com.

V České republice je vyhlašovatelem a zpracovatelem soutěže Czech Creative Business Cup konsorcium tří organizací: Institut umění – divadelní ústav, Aspen Institute Prague a European Leadership & Academic Institute, zastoupené Evou Žákovou.

 Porota

Maria Staszkiewicz
zástupce výkonného ředitele v Aspen Institute
Lukáš Sedláček
výkonný ředitel v European Leadership & Academic Institute
Jana Hodboďová
manažer v Prague Startup Centre
Zdeněk Rudolský
spoluzakladatel Impact Hub Brno, Praha, Ostrava
Aleš Filipenský
manažer pro obchodní růst v Jihomoravském Inovačním Centru
Jiří Suchánek 
ředitel Plzeň 2015